-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

 


  หน้าหลัก     
  อำนาจหน้าที่กองการศึกษา
  ศาสนสถานในต.ท่าสุด

 


      วัดบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

           
   
        ที่ตั้ง  เลขที่  415 หมู่ที่ 10 บ้าน  แม่ข้าวต้มท่าสุดตำบล ท่าสุด อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
       ก่อตั้งเมื่อ       วันที่    -     เดือน        -          พ.ศ  2463
       โดย  อุ้ยปั๋นดิษฐ์  ศรีบุรี  ,  อุ้ยโก๋  ศรีบุรี  ,  อุ้ยหมาก  ดารินทา  ,  พร้อมคณะศรัทธา
       งบประมาณในการก่อสร้าง รวม                        บาท
       จำนวนภิกษุ         รูป    สามเณร     รูป
       ทำเนียบเจ้าอาวาส
              1.  พระจันทิมา                                         ตั้งแต่ พ.ศ. 2458 ถึง 2461
              2.  พระมนตรี                                            ตั้งแต่ พ.ศ. 2461  ถึง 2470
              3.  พระอินสาร                                          ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ถึง 2479
              4.   พระอัตถะวงศ์                                     ตั้งแต่ พ.ศ. 2479  ถึง 2499
              5.  พระคำมา                                             ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง 2505
              6.  พระอริยคันทวิมุตโต                              ตั้งแต่ พ.ศ. 2508  ถึง 2509
              7.  พรอธิการศรีล้วน  จนฺทปชฺโชโต              ตั้งแต่ พ.ศ. 2520  ถึง 2526
              8.  พระอธิการปัน  มั่นสุมโน                        ตั้งแต่  พ.ศ.  2526 ถึง
              9.  พระอธิการสวัสดิ์  สวุทฺโฒ                    
       เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ  พระอธิการสุคำ  อาทิจฺโจ
       ศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่  กุฏิสงฆ์   หอระฆัง  วิหาร
       ศาสนวัตถุที่สำคัญ ได้แก่  พระประธาน
       หมายเลขโทรศัพท์  -

<< กลับ >>

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com